Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

Preinscripcions

Ja pots consultar els alumnes assignats i els que es troben en llista d'espera

Alumnes preinscrits al centre

Alumnes en llista d’espera

Alumnes assignats

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ? INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Atenent les instruccions oficials,  es promou la preinscripció telemàtica i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

Una vegada es formalitzi la sol·licitud telemàtica del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos, haureu d’enviar a l’adreça de correu electrònic de l’escola administracio@santferran.cat la documentació següent amb documents escanejats o fotografiats:

 • Resguard de la sol·licitud telemàtica.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. (Si l’alumne no té 14 anys no és obligatori disposar d’aquesta documentació).
 • DNI, NIE o passaport de la persona (pare o mare) que realitza la sol·licitud de preinscripció.
 • Tarjeta Sanitària de CATSALUT de l’alumne/a.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, NIE o es tracta de persones estrangeres sent NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • En el cas d’al·legar discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, pare o mare, o el germà o germana, certificat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • En el cas de família nombrosa o monoparental, títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procediment telemàtic, podran realitzar la preinscripció presencial a partir del dia 19 de maig i fins el dia 22 de maig, ambós inclosos.

Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia a través de l’adreça de correu electrònic administracio@santferran.cat o des de la web oficial de l’escola www.santferran.cat .

Orientacions en cas de fer la preinscripció presencial:

 • La documentació que s’ha d’aportar és la mateixa que la indicada  per a la preinscripció telemàtica
 • La documentació ha d’estar degudament emplenada
 • Cal portar mascareta i guants
 • No es pot venir amb nens.

 

PUBLICACIÓ DE L'OFERTA INICIAL DE PLACES

 • Nom del centre: Sant Ferran
 • Codi del centre: 08015879

CALENDARI

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia:  del 19 al 22 de maig
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020
 • Llistes ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació: del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista de l’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infatil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

Enllaç per accedir a informació de la pàgina oficial del Departament d’Educació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Entrevistes via videoconferència o telèfon amb l'equip directiu

T'ANIMEM A CONÈIXER-NOS

Pots sol·licitar una entrevista personalitzada i conèixer el nostre projecte de centre.

Truca al 936652993 o envia un correu a administració@santferran.cat i reserva la teva plaça!