Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

Preinscripcions

Vine a conèixer-nos: ENTREVISTES PERSONALITZADES

Pots sol·licitar una entrevista personalitzada i viure una mica el dia a dia de la nostra escola.

Truca i reserva la teva plaça!

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Període de presentació de sol·licituds: 23 de març a 1 d’abril.
 • Presentació de documentació: fins al 2 d’abril.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 d’abril.
 • Presentació de reclamacions: Del 23 al 29 d’abril.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig.
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig.
 • Publicació de les llistes ordenades: 8 de maig.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació: del 27 al 29 de maig.
 • Oferta final de places escolars: 8 de juny.
 • Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera: 9 de juny.

MATRÍCULA

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infatil, educació primària i primer curs d’ESO: del 16 al 22 de juny.
 • Alumnes preinscrits amb plaça asssignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 25 de juny a l’1 de juliol.

Enllaç per accedir a informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Documentació general que cal presentar en tots els casos

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen/nena, si en disposa.
 • *Es recomana portar una còpia de l’informe d’avaluació de final de curs.