Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

Què és un ‘Entorn Virtual d’aprenentatge’?

Són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.  Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

  • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria…
  • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions, documents compartits, arxius d’imatge i so, etc.) i activitats diverses…
  • Funcionalitats d’organització i gestió: calendari, agenda, tauler de noticies. En aquest grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment i l’avaluació de l’alumnat, per exemple, els informes d’activitat o les taules de qualificacions.

Els entorns virtuals són un instrument que està al servei del professorat, que és qui decideix quins elements hi incorpora, quines tasques proposa i quins recursos tria per cada unitat didàctica. També és qui dirigeix, revisa i valora l’activitat que l’alumne/a hi desenvolupa. L’alumnat, per altra banda, hi participa de manera ordenada, temporitzada i activa ja que queda constància de la seva activitat diària.

Durant el tercer trimestre i fins que no es pugui tornar a les aules l’alumnat seguirà el seu procés d’aprenentatge de manera virtual fent ús de les funcionalitats de Google, Google Classroom i Alexia, així com també videotrucades amb els professors i professores de totes les assignatures per fer classe o resoldre dubtes. Els criteris d’avaluació d’aquest tercer trimestre s’adaptaran a aquests entorns virtuals.

Seguim aprenent!

Leave a Reply