Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

La nostra escola

Presentació

Us donem la benvinguda al nostre centre.

El Col·legi Sant Ferran és una escola petita d’una sola línia, familiar, propera i plena d’experiències. Som una escola d’aquelles de ‘tota la vida’ que cuida estima a les famílies que veiem créixer generació rera generació.

Una de les característiques de ser una escola petita és que ens permet una sèrie de dinàmiques i relacions entre els membres de la comunitat educativa que ens semblen molt valuoses: el seguiment personalitzat de l’evolució de cada nen i nena, el vincle afectiu entre alumnes, professorat i personal no docent de totes les etapes educatives i el fet que cada nen pugui sentir-se reconegut i valorat dins d’aquest entorn.

L’escola és per gaudir-la, per sentir-t’hi a gust, confiat i tranquil. A partir d’aquestes emocions els professors i professores del Sant Ferran acompanyem als vostres fills i filles i els ajudem a que esdevinguin curiosos, actius, amb iniciativa i ben preparats acadèmicament i emocionalment per conviure en el món actual.

Entenem l’escola com un espai de convivència on l’alumnat ha de poder créixer en totes les seves dimensions i per això desenvolupem el nostre projecte educatiu des de les capacitats i potencialitats de cada nen i nena. Són els autèntics protagonistes de la nostra raó de ser.

Triar l’escola dels vostres fills i filles és una decisió important que necessita reflexió, confiança i aposta per un model de centre que creieu que s’adapti a les necessitats de cada infant. Us animem doncs a coneixe’ns i a visitar-nos si ho desitgeu.

L’equip directiu

Saskia Sánchez, directora del centre.

Elena Ferré, sotsdirectora del centre.

Puri Moral, cap d’estudis de primària

Sabrina Ferré, cap d’estudis d’ESO.

Història

Som un centre Concertat pel Departament de la Generalitat. L’escola va ser fundada l’any 1970 i des d’aleshores, sempre s’ha caracteritzat per ser un espai proper i familiar, amb un objectiu clar d’educar en un ambient agradable, respectuós i proper a l’alumnat i les seves famílies.

Aquest any celebrem els +50 anys de l’escola.
Vine a celebrar-ho amb nosaltres!

Projecte Educatiu

L’educació està en una constant adaptació a la societat en la que vivim. Ens identifiquem amb el moviment transformacional de l’escola del segle XXI cap a l’aprenentatge més significatiu, vivencial i tecnològic sense deixar enrere l’èxit dels valors de l’escola tradicional sobre els quals teixim el nostre propi model educatiu.

Els 5 eixos del nostre projecte:

 1. Currículum: Conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cada matèria de l’etapa educativa que l’alumne haurà d’adquirir d’acord amb la Normativa del Departament d’Ensenyament.
 2. Valors: L’esforç, la cooperació, el treball, el respecte…són qualitats que permeten conviure en societat. La nostra escola fomenta el treball en equip, l’esforç, el respecte, la solidaritat i la participació activa en la comunitat. Creiem en el dia a dia a l’escola dins d’un ambient agradable, respectuós i proper a les famílies.
 3. Emocions: Les emocions i la gestió que fem d’aquestes determinen l’autoestima, la confiança, la motivació, la relació amb nosaltres mateixos i els altres, la nostra capacitat de superació, etc. A la nostra escola, integrem el treball emocional en totes les etapes educatives.
 4. Les TIC i la combinació de metodologies: Incorporem les noves tecnologies a l’aula. Aprendre a fer-ne un bon ús, posar les tecnologies al servei de l’aprenentatge, proporcionar eines i recursos perquè puguin explorar totes les possibilitats que ofereixen i animar la curiositat de l’alumne per aprendre de manera autònoma.
 5. Atenció individualitzada: Acompanyem als nostres alumnes per assolir els seus objectius i reptes acadèmis i personals. Respectem els ritmes de cada alumne i les seves característiques, i si es requereix, fem les actuacions que ajudin al seu correcte desenvolupament, si l’alumne ho necessita rep suport en petits grups.

El tractament de les llengües. El català és la llengua vehicular de l’aprenentatge i la comunicació amb les famílies, no obstant l’escola dóna un tractament equilibrat i natural a les quatre llengües que aprenem a l’escola: català, castellà, anglès i francès.  

Metodologia i activitats d’aprenentatge

Oferim una formació de qualitat, de caràcter global i integradora, formadora i formativa basada en una metodologia que afavoreix un aprenentatge competencial. Intentem mantenir l’equilibri entre tradició pedagògica i innovació fent ús de metodologies variades que arribin a la manera d’aprendre de cada alumne/a.

 • Classes expositives: transmissores de conceptes, exposats amb sistemes tradicionals i recolzades ara per les eines TIC (ordinador, audiovisuals, pissarra digital…)
 • Classes pràctiques, on l’alumnat resol les hipòtesisi els reptes proposats.
 • Treballs individuals i en grup: Es fomenta tant l’esforç individual com la responsabilitat col·lectica del treball cooperatiu.
 • Treballs interdisciplinaris i treball per projectes. Es treballa integrant totes les àrees i competències.
 • Sortides de camp. Busquem l’aprenetatge d’una manera més vivencial, experimental i significativa. Som curiosos i volem conéixer l’entorn.
 • Aprenetatge digital integrat. L’ús de la tecnologia està cada cop més integrada en la nostra escola de manera transversal en totes les etapes i àrees.
 • Valor a la lectura i al correcte ús de la llengua. Ensenyem el valor de la lectura des de ben petits, el gust per la paraula i el bon domini de la llengua.

Instal·lacions

La nostra escola està dividida en dues parts: la Torre, on trobem les classes d’Infantil de P3 i P4 i l’edifici general on hi han les classes de P5, primària i ESO.

Equip Docent i PAS

Glòria Arnal

Coordinadora infantil i tutora P3

Cristina Escaja

Mestra i psicopedagoga infantil

Olga Ferrer

Tutora P4

Almudena Salas

Tutora P5

Laura Garcia

Mestra suport infantil

Alèxia Llavaneras

Tutora 1r

Clara Cambas

Tutora 2n i especialista anglès

Natàlia Carro

Tutora 3r

Sandra Saiz

Tutora 4t

Oriol Codolà

Tutor 5è

Alba Castro

Tutora 6è

Andrea Moruno

Especialista anglès

Lorena del Río

Psicopedagoga i mestra

Pilar Bea

Mestra suport educatiu

Màrius Jordà

Mestre i especialista EF

Marcel Caignar

Vetllador

Maria Marín

Vetlladora

Alfons Alquézar

Socials i economia. Tutor 1r ESO.

Silvia Alcalá

Plàstica, ètica i filosofia. Tutora de 1r ESO.

Anton Batlle

Matemàtiques. Tutor 2n ESO

Ines Aschl

Anglès i francès. Tutora 2n ESO.

Ester Parra

Tecnologia. Tutora 3r ESO.

Viviana Luna

Ciències. Tutora 4t ESO.

Michael Fidalgo

Música

Puri Moral

Castellà. Cap d'Estudis EP.

Sabrina Ferré

Anglès. Cap d'Estudis ESO.

Elena Ferré

Català. Sots-directora.

Saskia Sánchez

EF. Directora.

Sergio Puente

Administració i Serveis